Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.

Ang Islam ay ang pinakamatandang monoteistikong relihiyon sa Pilipinas.

Ang Islam ay maaring mukhang kakaiba o kahit kasuklam-suklam sa Modernong Panahon.

Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).

Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.

Bagaman hindi hayagang isinaad ng Sulu Tarsila na isang Muslim si Tuan Mashaika, ipinagpapalagay na isa siyang Muslim dahil sa pangalang Muslim ng kanyang mga anak gaya nina Tuan Hakim at Aisha.

(Pindutin ito upang mapanood ang video.) Sa Pamamagitan ng pag papahayag na ito ang Mananampalataya ay naghahayag ng kanyang paniniwala sa Diyos, at sa lahat ng Proheta ng diyos na may dala dalang banal na kasulatan.Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon.Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng Sambayanan at ng Estado.Ang Arabic na salitang'Islam' ay nangangahulugan 'Ang Pagsuko', at nanggaling ito mula sa salita na ang kahulugan ay 'Kapayapaan' sa panrelihiyon na pangkahulugan, ang kahulugan nito ay ang buong pusong pag suko sa ninanais ng Panginoon(Allah), Ang Mohammadanismo ay isang maling katawagan sa mga sumusunod sa pananampalatayang islam, dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga Muslim ay sumasamba kay Muhammad na sahalip na sa Panginoon.Ang 'Allah' ay salitang Arabic para sa Panginoon, ngunit ito ay espesyal na katawagan para tukuyin ang Diyos, Dahil, Si Allah mismo ang nag pangalan nito, at ito ang ginagamit na katawagan ng mga Arabong Muslim at mga Kristyano.

Search for pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas:

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-72pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-43pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas”